Antaidži

Chrám míruO Antaidži


Zenová praxe v Antaidži je přirozeným výrazem života.

Zazen a práce pro nás nepředstavují jen určité, jim vyhrazené části dne, manifestací ducha zenu se stává celých 24 hodin našeho každodenního života. V Antaidži nenaleznete nic zvláštního. Ani tajné meditační techniky, ani vhledy a speciální duchovní vedení. Antaidži není místem, kde by bylo možné přijít do styku s mystériem Východu, mít okultní zážitky, nebo zakusit exotiku japonské kultury.

Naleznete zde ale místo, kde můžete z vlastního života udělat praxi bódhisattvy. Očekává se od vás, že budete v Antaidži pobývat v souladu s ostatními praktikanty, nicméně za svou praxi jste zodpovědni výhradně vy sami. Nikdo nebude žít život za vás. Nikdo vám neutře zadek.

Nejdůležitější je nepoužívat Buddhovu cestu se zištnými úmysly. Je třeba vzdát se všech svých názorů a zcela se vrhnout do uskutečňování Cesty. Aby to bylo možné, musíte mít jasno v základech zenové praxe a v pohnutkách, které vás sem přivádějí. Pokud očekáváte od pobytu něco víc, než vám může nabídnout každý jednotlivý okamžik, budete nepochybně zklamáni. Nepodvádějte sami sebe nebo druhé a ujasněte si na prvním místě, proč sem chcete přijet.

Život zde se skládá ze zazenu, duchovního studia a těžké fyzické práce, která pomáhá naší praxi. Každý, kdo se vážně zajímá o esenci zenového konání v tradici mistra Dógena, zakladatele japonského Sótó-zenu, je v tomto klášteře vítán.

V Antaidži lze krátkodobě pobývat kdykoliv mezi 26. březnem a 6. červencem v období jara a léta nebo na podzim v období od 26. srpna do 26. listopadu. Více o tom, jak se přihlásit k pobytu, naleznete na straně Pobyt v Antaidži.


Switch to Japanese Switch to Spanish Switch to French Switch to German Switch to Italian
Switch to Chinese Switch to Dutch Switch to Polish Switch to English Switch to Russian