Antaidži

Chrám míruO naší praxi


Co hledáš?

Hondo

V Antaidži se zen provozuje bez jakýchkoli doplňků nebo modifikací. Znamená to, že zazen je provozován pouze kvůli zazenu. Zazen vás nedostane nikam. Zazen bez zisku. Zde praktikujeme zazen, který je totožný s probuzením.

Každý jednotlivý den, jako i náš život v průběhu celého roku vyvěrá ze zazenu. Náš život je proto prostý a čistý. K Antaidži nepatří žádní věřící (“farníci“) a koná se zde jen minimum buddhistických obřadů. Místo toho soběstačný život vyžaduje spoustu namáhavé práce na polích a v lesích. Naše praxe se zakládá na zenovém rčení: „Den bez práce je den bez jídla.“ Práce a jídlo zde existují v úzkém spojení. Naše konání vyrůstá ze síly, která nás drží naživu, a zároveň o ni usiluje.

Takový život nesmí být ideálem, produktem mozku, nýbrž praxí, jenž se projevuje v základních postojích a skutcích každodenního života. Proto zbroceni potem v létě a vystaveni chladu a sněhu v zimě cítíme povinnost vyvolat v nás samých vnitřní revoluci. Nejde nám o asketismus v žádné podobě, jen o jednoduchou podobu původního zenu, která nicméně vyžaduje dlouhá léta tréninku. Soběstačnost není samoúčelná, nýbrž podporuje zazen.

Přivezte si vlastní věci denní potřeby včetně pracovního oděvu, nepromokavého oblečení a holinek, protože se mnohdy pracuje v dešti a bahně. Zemědělské práce tvoří podstatnou část denního programu. Každý, kdo pobývá v Antaidži, se věnuje stejným činnostem jako mniši, tzn. zejména práci na poli a zazenu. Antaidži vlastní 50 hektarů půdy, na které pěstuje vlastní zeleninu a rýži, a do kamen, na nichž se připravuje jídlo, se přikládá dřevo, získané v okolních lesích. Praktikanti sami jej musí přivézt, nařezat a naštípat.

Kdo pobývá v Antaidži může mít pocit, že mu nezbývá příliš času na čtení knih, psaní dopisů a jiné rekreační aktivity. Pokud jste přesvědčeni, že dokážete udržovat buddhistickou praxi sami, pak není důvod sem jezdit. Ti, kteří přicházejí do Antaidži, tak činí, protože chtějí žít životem bódhisattvů a pomáhat sanze (komunitě praktikantů), aniž by za to cokoli očekávali.


Switch to Japanese Switch to Spanish Switch to French Switch to German Switch to Italian
Switch to Chinese Switch to Dutch Switch to Polish Switch to English Switch to Russian