Antaiji

Świątynia Spokoju

SHÔJI
Życie i śmierć


Kiedy w życiu i śmierci jest Buddha, nie ma życia i śmierci.

Jeszcze raz, kiedy nie ma Buddhy w życiu i śmierci, nie istnieją złudzenia co do życia i śmierci. 

Mistrzowie Chia-shan i Ting-shan wypowiedzieli te słowa o życiu i śmierci, ponieważ byli oświeconymi ludźmi i ich słowa nie powinny być brane zbyt lekko.

Jeśli chcecie uwolnić się od życia i śmierci, powinniście uważnie przestudiować znaczenie tych słów i wyjaśnić je.

Próbować znaleźć Buddhę poza światem życia i śmierci, jest jak kierować swój wóz na północ, kiedy chcecie udać się na południe, by zobaczyć Wielką Niedźwiedzicę.

Jeśli tak uczynicie, zgubicie drogę do wyzwolenia. Kiedy zrozumiecie, że życie i śmierć jest nirwaną, nie będzie potrzeby unikania żadnego z nich, ani potrzeby szukania nirwany. Tylko wtedy będziecie mieli okazję po raz pierwszy uwolnić się od życia i śmierci.

Błędem jest myśleć, że życie zmienia się w śmierć. Życie jest całkowitym istnieniem ze swym własnym czasem i już posiada przeszłość i przyszłość. 

Dlatego w Buddyzmie powiada się o życiu jako o „nie-życiu”. Śmierć jest także całkowitym istnieniem, ze swym własnym czasem, przeszłością i przyszłością. Mówi się, że śmierć jest „nie-śmiercią”. 

Kiedy mówimy życie, nie ma nic prócz życia; kiedy jest śmierć, nie ma nic poza śmiercią. Dlatego, kiedy przychodzi życie, przyjmijcie je takie jakie jest. Nie czujcie nienawiści ani nie pożądajcie żadnego z nich.

Życie i śmierć, same w sobie są życiem Buddhy. 

Jeżeli odrzucacie je, stracicie życie Buddhy. Jeśli jesteście przywiązani do życia i śmierci, również stracicie życie Buddhy i zablokujecie jego działanie.

Tylko wtedy, gdy nie czujecie nienawiści do życia i śmierci i nie czujecie nienawiści do swoich pragnień i nirwany, wejdziecie do umysłu Buddhy. 

Nie próbujcie określać tego umysłu lub opisywać go słowami. Kiedy odrzucicie ciało i umysł, wejdziecie do królestwa Buddhy, a on was poprowadzi. 

Jeśli będziecie podążać jego drogą uwolnicie się od życia oraz śmierci i bez wysiłku, czy też bez używania umysłu, staniecie się Buddhą. 

Jeśli to zrozumiecie, nie będzie już więcej przywiązania.

Shôbôgenzô Shôji


Switch to Japanese Switch to English Switch to Spanish Switch to French Switch to German Switch to Italian Switch to Russian