Antaiji

Świątynia Spokoju

Fragmenty z
Dharmy Bezdomnego Kôdô
Rôshi Kôshô Uchiyama

Poniższe rozdziały nie zostały zawarte w angielskiej wersji "Nauk Zen 'Bezdomnego' Kodo", opublikowanych przez Główny Urząd Soto Zen w Tokio, który zawiera tylko 64 rozdziały. Jest to tłumaczenie pozostałych siedmiu rozdziałów opublikowanych w japońskiewj wersji zatytułowanej "Yadonashi Hokkusan".Czym jest szczęście?

Masowa produkcja ludzi

Dobre stare opinie

Z wyrazem przygnębienia

Religia jest życiem

Co sprawia, że jesteś tak atrakcyjny?

Stopnie za  etykę

Zdjęcia Roshiego Kōdō Sawaki


Switch to Japanese Switch to EnglishSwitch to French Switch to GermanSwitch to Spanish Switch to ItalianSwitch to Russian