Antaiji

Świątynia Spokoju

Historia Antaiji


Antaiji należy do Szkoły Zen Soto. Zostało założone w 1923 przez Oka Sotan, jako świątynia poświęcona studiowaniu Shobogenzo. W tym czasie było położone w północnej części Kyoto. Studiowało tam wielu czołowych buddyjskich uczonych tamtych czasów.

Sotan i Kodo
Oka Sôtan (po prawej) i Sawaki Kôdô
Kodo i Kosho
Sawaki Kôdô (po lewej) i Uchiyama Kôshô, Antaiji 1963

W trakcie II Wojny Światowej i tuż po wojnie, Antaiji stało opuszczone. W 1949 roku Roshi Sawaki Kodo i Uchiyama Kosho, nauczyciel i uczeń na Drodze Buddy, wprowadzili się do Antaiji i uczynili ją miejscem czystej oraz prostej praktyki siedzącego zazen.

W późnych latach sześćdziesiątych, nazwa tej małej świątyni stała się znana, nie tylko w Japonii, ale także poza jej granicami, z powodu praktyki, na którą składało się głównie zazen oraz takuhatsu (rytualne żebranie). W tym czasie odwiedzało Antaiji bardzo wielu gości.

Kosho i Koho
Uchiyama Kôshô (po prawo) i Watanabe Kôhô, Antaiji 1970
Koho i Shinyu
Watanabe Kôhô (po lewo) i Miyaura Shinyû, naprawiają drogę do Antaiji

Jednak zwiększająca się liczba gości oraz duża ilość nowych domów budowanych wokół świątyni stworzyło tyle zamieszania, że praktykowanie tam stało się utrudnione. Dlatego ówczesny opat, Watanabe Koho, zdecydował się przenieść Antaiji w jej obecne miejsce - do północnej części prafektury Hyogo. Poza spokojem gór, poszukiwał on nowego stylu życia, który przywróciłby praktykę Zen do jej chińskich korzeni samowystarczalności.

Obecnie Antaiji położone jest niedaleko parku narodowego, blisko wybrzeża Morza Japońskiego i posiada około 50 hektarów ziemi w górach. Poprzedni opat Miyaura Shinyu chronił to ciche i samowystarczalne życie zazen, wprowadzając w życie ideał samowystarczalności, aż do chwili swojej nagłej śmierci w śniegu w lutym 2002 roku.

Jego uczeń, niemiecki mnich Muho, jest obecnym opatem. Aktualnie próbuje on stworzyć nową i pełną życia Sanghę. Czeka na Ciebie, abyś stał się częścią historii nowej Antaiji.

Shinyu i Muho
Miyaura Shinyû (po lewo) i Muhô Nölke, 1995

Opaci Antaiji

  • Opat załociel Oka Sôtan
  • Drugi opat Odagaki Zuirin
  • Trzeci opat Kishizawa Ian
  • Czwarty opat Etô Sokuô
  • Piąty opat Sawaki Kôdô
  • Szósty opat Uchiyama Kôshô
  • Siódmy opat Watanabe Kôhô
  • Ósmy opat Miyaura Shinyû
  • Dziewiąty opat Muhô Nölke

Switch to Japanese Switch to English Switch to Spanish Switch to German Switch to French Switch to Italian Switch to Russian