Antaiji

Świątynia Spokoju

Sawaki Kôdô i Uchiyama Kôshô


Dwóch poprzednich opatów Antaiji


Rōshi Kōdō Sawaki został opatem Antaiji w 1949 roku. W tym czasie świątynia była położona w północnej części Kyoto. Rōshi Sawaki był mistrzem zen, który przywrócił zdegenerowany Zen XX wieku do jego korzeni, czyli praktyki zazen bez oczekiwania zysku. Wraz ze swoim uczniem Rōshim Kōshō Uchiyama, przekształcił Antaiji z miejsca  intelektualnych studiów tekstów, takich jak Shōbōgenzō, w miejsce praktyki Zen opartej na czystym Zazen. Rōshi Uchiyama, który został wyświęcony na mnicha w 1941 przez Rōshiego Kōdō Sawaki, zajmował się Antaiji w czasie, gdy Rōshi Sawaki podróżował po całej Japonii, prowadząc sesshin. Oczywiście także w Antaiji, każdego miesiąca odbywało się sesshin pod jego kierunkiem. W 1962 roku z powodu choroby nóg, Rōshi Sawaki w końcu osiadł w Antaiji. Aż do jego śmierci w grudniu 1965 roku opiekował się nim Rōshi Uchiyama. Zamiast zwyczajowych ceremonii pogrzebowych, Rōshi Uchiyama zdecydował się poprowadzić 49-dniowe sesshin poświęcone pamięci Rōshiego Sawaki. W ten sposób podkreślił wagę, jaką przykładał Rōshi Sawaki do zazen i które nigdy nie może być zastąpione przez rytuały i ceremonie. 49-dniowe sesshin było także początkiem nowego rodzaju sesshin w "stylu Antaiji" tzw. sesshin bez zabawek: bez wykładów, bez recytacji sutr, bez rozmów, bez kyosaku, bez samu.

Po śmierć Rōshiego Sawaki, wokół Rōshiego Uchiyamy, który stał się znany w Japonii i poza nią dzięki swoim książkom, zaczęła się zbierać duża ilość uczniów. Jedna z książek wydanych przez Rōshiego Uchiyame nosi tytuł "Yadonashi Hokkusan" ("Dharma Bezdomnego Kôdô"). Jest to zbiór powiedzeń Rōshiego Sawaki, opatrzonych komentarzem Rōshiego Uchiyamy. Książka ta została przetłumaczona na angielski przez Ichida Koshi i wydana wraz z dodatkowym tekstem "Zazen Rōshiego Kōdō Sawaki" (przetłumaczonym przez Okumura Shohaku), pod tytułem "Nauczanie Zen Bezdomengo Kōdō". Angielskie tłumaczenie zawiera 64 z 71 rozdziałów japońskiego oryginału. Tłumaczenie pozostałych siedmiu rozdziałów  tutaj. Przetłumaczyliśmy także "Do ciebie", zbiór powiedzeń Rōshiego Sawaki, zebranych przez Rōshiego Uchiyame i wydanych przez jego ucznia Rōshiego Kushiya Shusoku.Sawaki Kôdô i Uchiyama Kôshô w Antaiji (1963)

Switch to Japanese Switch to EnglishSwitch to Spanish Switch to GermanSwitch to French Switch to Italian Switch to Russian