Antaiji

Tempel de vrede

Religie is leven


Sawaki Rôshi:

De vraag hoe we ons leven moeten leven, moet een belangrijk standpunt in religie zijn.

Religie die niet om de levensinstelling draait, is nutteloos.

Uchiyama Rôshi:

Een van de raadsels waarmee het huidige Japan ons opzadelt, is dat de kinderen dagelijks op tv met seks en misdaad overstelpt worden en op straat naakte meiden op posters zien – waarover klaarblijkelijk zich niemand zorgen maakt – terwijl op school de godsdienstles verboden is.
Misschien denken de mensen tegenwoordig dat religie een soort bijgeloof is of fanatisme en sektarisme. En uiteraard willen we de kinderen hoeden voor eenzijdige dogma’s en radicale doctrines. In zoverre is het begrijpelijk dat de staat zulk godsdienstonderricht niet toestaat.
Anderzijds moeten we niet vergeten dat religie de essentie van ons leven omvat. Hoe moet de generatie pubers het leven vorm geven als ze zijn opgegroeid met seks en geweld en nog nooit iets van religie vernomen hebben? Deze maatschappij voedt de kinderen zo op dat ze gewelddadig en destructief eindigen.
Ik hoop dat weldra religie in de scholen als de essentie van het leven onderricht zal worden.

Sawaki Rôshi:

Religie omhelst niets anders dan het eigen leven volledig fris en nieuw te leven, zonder je verder iets wijs te laten maken.

Religie die in haar doelstellingen verstart, kan niet deugen. Religie is leven en het leven uit zich in het dagelijkse functioneren. Wie slechts zeggen kan dat hij de toevlucht neemt tot de Lotus-soetra, is de weg kwijt. Het leven moet zich vrij in alle richtingen kunnen bewegen, links of rechts, omhoog of omlaag.


Switch to Japanese Switch to German Switch to Spanish Switch to French Switch to English Switch to Italian Switch to Polish Switch to Russian