Antaiji

Tempel van vrede

Verblijf in het klooster


Der Eingang

Er zijn twee verschillende manieren om in Antaiji te verblijven:
(a) Als tijdelijke gast voor maximaal 100 dagen, vanaf elk voorjaar en elk najaar.
(b) b) Als beoefenaar, voor een langdurig verblijf van minimaal 3 jaar.

(a) (a) Tijdelijke gast: Op elke vrije dag nemen we gasten aan van 26 maart t/m 26 juni in het voorjaar en van 26 augustus t/m 26 november in het najaar. Maar we nemen geen gasten aan op de dagen voor een sesshin. Dat wil zeggen dat het in deze twee tijdsbestekken mogelijk is om elke maand op de 6de, 11de, 16de, 21ste en 26ste naar Antaiji te komen. Tijdelijke gasten kunnen slechts tot 6 juli, resp. 8 december blijven. De periode tussen 6 juli en 26 augustus, alsmede tussen 8 december en 26 maart is gereserveerd voor de toegewijde oefening van langdurig blijvende bewoners.

Belangrijk te weten:

Meld je van tevoren aan en kom niet op andere dan bovenvermelde dagen, omdat we je anders niet kunnen ontvangen. Na aanmelding ontvang je een bevestiging van het klooster, tevens wordt verzocht je nogmaals twee of drie dagen voor aankomst te melden (oftewel per email, oftewel telefonisch – zie hieronder). Mocht je op de 6de dag van de maand willen komen, dan gelieve je de maand ervoor aan te melden, daar we tijdens de sesshin dagen geen e-mails kunnen beantwoorden, noch de telefoon aannemen.

De verantwoording voor je gezondheid, je leven en je zen beoefening ligt geheel bij jezelf. Antaiji neemt geen enkele verantwoording voor ongevallen, blessures, fysieke of mentale schades die geleden worden tijdens het verblijf in het klooster, in welke vorm of door welke oorzaak dan ook.

Antaiji is een zenklooster en geen gasthuis voor wereldreizigers. Dat houdt in, dat we uitsluitend gasten opnemen die serieus de Boeddhaweg bewandelen. Is dit niet het geval, dan adviseren we een overnachting in een jeugdherberg.

Het verblijf in Antaiji is kosteloos, echter je bijdrage is welkom en noodzakelijk om onze oefening in praktijk te brengen. Of en hoeveel je wilt bijdragen, is naar eigen inzicht en believen.

Denk eraan werkkleding mee te nemen naar Antaiji, liefst ook regenkleding en laarzen. Er wordt veel werk verricht op het land en in de bossen, vaak in modder en slijk. Antaiji bezit 50 hectare land waar ons dagelijks eten verbouwd wordt, bestaande uit rijst en groenten. Ook het hout waarmee de kachel in de keuken en de boiler voor het bad gestookt worden, is afkomstig van de bossen die bij Antaiji horen. De bomen worden door de bewoners zelf geveld en gezaagd. Als je in Antaiji leeft, zul je dus veel tijd op het land of in de bossen doorbrengen, en rest er weinig tot geen tijd voor het lezen van boeken, het schrijven van brieven, wandelen of ontspanning.

De dagelijkse werkzaamheden bestaan uit land- of bosbouw en vinden in weer en wind plaats. Alhoewel we geen leeftijdsgrens kennen, gaat gezien de zware fysieke werkzaamheden onze voorkeur uit naar jonge mensen.

Zazen wordt in de lotushouding beoefend, dat wil zeggen met gekruiste benen op een kussen. Tijdens de sesshin zitten we op deze manier 15 uur per dag, op alle andere dagen is dat 4 uur. Zowel het eten als het theedrinken wordt in seiza uitgevoerd, dat is een zithouding op de knieën.

In Antaiji is het eten meestal vegetarisch, maar niet altijd. Het eten wordt op de Japanse zenwijze genuttigd, naar strikte regels en zeer snel. Daarbij wordt alles opgegeten wat op tafel komt (ook de niet vegetarische gerechten). Het is niet toegestaan tussen de maaltijden door, op de kamer te eten.

Zowel mannen als vrouwen zijn welkom in Antaiji, maar geen paren (tenzij beide partners gedurende het verblijf hun relatie vergeten en als individuele beoefenaars komen). Deze regel geldt ook voor groepen, die alleen dan welkom zijn als een ieder zich individueel aanmeldt en niet alleen maar komt omdat de rest van de groep er ook is.

Kennis van de Japanse taal is geen voorwaarde voor verblijf in het klooster. Wel is het een pré om enige grondkennis van de Japanse taal en cultuur te hebben, daar communicatie een belangrijk onderdeel is in een gemeenschap waar 24 uur per dag met elkaar geleefd wordt. Als je geen Japans spreekt, dan word je verzocht om zeer geconcentreerd en met je hart te luisteren naar wat anderen te zeggen hebben. In ieder geval moet je Engels kennen, maar verwacht niet dat alle Japanners hier eveneens deze taal beheersen.

Samen werken en leven is zeer belangrijk in onze hiërarchisch gestructureerde gemeenschap en er wordt van alle bezoekers verwacht dat zij zich hieraan onderwerpen.

Dus zorg ervoor dat je voordat je je aanmeldt voor een bezoek, goed kennis hebt genomen van zowel de dagindeling, als de Engelstalige Manual for Practicing at Antaiji.

Ook raden we aan een blik te werpen op het Engelstalige artikel "Adult practice"-Artikel, geschreven door onze abt Muho.

Vor der Hühner-Scheune

(b) Het is ook mogelijk om langer in Antaiji te verblijven. Dan wordt echter van je verwacht, dat je al op 26 maart of op 6 april komt en om te beginnen eens 90 dagen blijft. Bij uitzondering is langhet ook mogelijk om in het begin van de herfst te komen. Na deze periode wordt dan zowel door jezelf als door de andere leden gekeken of een langer verblijf realistisch is. Mocht dit zo zijn, dan verplicht je je voor een periode van ten minste 3 jaar.

Voor een langdurig verblijf geldt:

Om te beginnen natuurlijk dezelfde regels als bij een tijdelijk verblijf.

Echter in tegenstelling tot de tijdelijke gasten, wordt bij een verblijf van 3 jaar van je verwacht dat je het hele jaar door in Antaiji blijft. Alleen na de Rôhatsu-sesshin tot aan het nieuwe jaar is het mogelijk het klooster voor enkele weken te verlaten.

Er wordt geen geld gevraagd aan de kloosterbewoners, maar ze krijgen ook geen zakgeld uitbetaald. Kosten voor een ziekenverzekering en andere persoonlijke uitgaven, moeten door individuele bedeltoeren tijdens de wintervakantie gedekt worden.

Diegenen die zich opgeven voor een langdurig verblijf moeten tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.

Niet alleen wordt hier per jaar 1800 uur in zazen doorgebracht, ook zijn de kloosterbewoners verantwoordelijk voor de werkzaamheden in en rondom het klooster. Deze bestaan uit koken, gasten ontvangen, en het werken op de rijst- en groentevelden. De bewoners moeten de telefoon aannemen, gereedschap repareren en de werkmachines bedienen en onderhouden.

Louter een innerlijke, spirituele zoektocht is niet afdoende. Jouw aandacht dient ook uit te gaan naar de omgeving rondom jezelf en te doen wat van je gevraagd wordt. In Antaiji wordt de praktijk beoefend.

De reden waarom men zich bij een langdurig verblijf tot 3 jaar moet verplichten is als volgt: Het duurt minstens een jaar voordat een bewoner zicht krijgt over de individueel te verrichten werkzaamheden. Gedurende het tweede jaar, wordt hierin een zekere zelfstandigheid vereist. Pas in het derde jaar kan men de volle verantwoordelijkheid nemen over deze werkzaamheden en moet men de nieuw aangekomen bewoners leren hun taken te vervullen. Zonder een zeker aantal van langdurig blijvende bewoners – die minstens drie jaar in Antaiji blijven, kan het klooster niet functioneren.

Nieuwkomers beschikken bij voorkeur over de volgende bekwaamheden:
1) kookkennis, bij voorkeur de Japanse keuken.
2) machinale en ambachtelijke bekwaamheden.
3) ervaring in land- en bosbouw.
4) behendigheid in de omgang met en reparatie van machines, werk- en rijtuigen. Daarbij gaat het bijv. om maaimachines, kettingzagen, vrachtauto’s, tractoren, graafmachines etc.
5) vloeiende kennis van de Engelse taal en een zekere kennis van de Japanse taal (minstens niveau 4 van de “Japanese-Language Proficiency Test” JLPT).

Nach der Arbeit

Informatie voor kort en langdurig blijvende gasten:

Bij aankomst krijgen Duitse staatsburgers een toeristen visum dat 90 dagen geldig is en meestal verlengd kan worden met nogmaals 90 dagen. Meer informatie over de Japanse verblijfsvergunningen vind je hier. Bezoekers die we niet persoonlijk kennen, kunnen we niet helpen met de visum formaliteiten. Als je langer dan 180 dagen wenst te blijven, moet je of zelf voordat je komt voor een langere verblijfsvergunning zorgen ( bijv. een “Working Holiday” visum), of nadien deze zelf verlengen. Daarvoor moet je echter eerst het land weer verlaten (en rekening houden met de daaraan verbonden reiskosten).

Hier vind je informatie over het weer in Hamasaka. Antaiji ligt 350 meter hoger dan Hamasaka en de temperaturen zijn er gemiddeld 2 graden lager. Bovendien is het s’zomers wegens de hoge luchtvochtigheid gevoelsmatig warmer dan men denkt. En s’winters – als de temperatuur om het vriespunt ligt – ligt er ongeveer 2 meter sneeuw en is de temperatuur binnen de kloostermuren niet veel hoger dan erbuiten.

Mocht je na deze informatie nog steeds willen komen, dan gelieve je in het Engels of in het Japans te richten tot de gastenafdeling. Deze is hier te vinden.


Switch to Japanese Switch to German Switch to Spanish Switch to French Switch to English Switch to Italian Switch to Polish Switch to Russian