Antaiji

Tempel van vrede

Zeven aandachtspunten van oefening door
von
Uchiyama Kôshô Rôshi

Uit zijn laatste openbare voordracht in Antaiji op 23 februari 1975

1. Laat je tijdens de studie en oefening van de Boeddhadharma alleen door de Boeddhadharma zelf sturen en niet door je eigen, persoonlijke gevoelens of wereldse ideeën.

2. Heb grote eerbied voor zazen, want zazen is jouw ware leraar.

3. Zazen behelst het in praktijk brengen van de leer: “Winnen is illusie, verliezen is ontwaken”. Zazen moet zich manifesteren in de beoefening van zowel de gelofte als het berouw en verlevendigen door de drie harten in het dagelijkse leven: het blijde hart, het oude hart en het grote hart.

4. Maak de gelofte tot jouw leven en laat haar wortels welig tieren.

5. Laat het jou duidelijk zijn, dat het alleen aan jezelf ligt of je in oefening vordert of niet. Doe daarom goed je best.

6. Ga eerst eens tien jaar lang zwijgend zitten en dan nog eens tien jaar. Vervolgens ga je nog eens tien jaar zitten.

7. Zorg dat je samen met anderen een oefenplek maakt, waar serieuze beoefenaars zonder overbodige zorgen zich aan de oefening kunnen wijden.


Switch to Japanese Switch to German Switch to Spanish Switch to French Switch to English Switch to Italian Switch to Polish Switch to Russian