Antaiji

Tempel van vrede

De laatste woorden van Sawaki Rôshi


Sawaki Rôshi:

Jou moet het om meer gaan dan een mensenleven, dat met 70 of 80 jaar zijn einde neemt.

Uchiyama Rôshi:

Sawaki Roshi sprak deze woorden kort nadat hij zich teruggetrokken had in de tempel Antaiji, daar hij door de slechte toestand van zijn benen, zijn reizen door Japan niet meer kon voortzetten. Ik had hem net zijn middagthee op zijn kamer gebracht en antwoordde slechts met een “ja”, waarna het gespreksonderwerp veranderde. Nu heb ik spijt, hier niet verder op te zijn ingegaan.
Pas toen ik mezelf terugtrok van mijn verantwoordelijkheden als abt van Antaiji, besefte ik dat mij geen andere opgave resste als het sterven. Toen ik met mijn eigen probleem van leven en sterven geconfronteerd werd, herinnerde ik me ineens de woorden van Roshi als ware het gister. Het leek alsof het de laatste woorden van Sawaki waren die hij me meegaf op Weg en ik leer er nog steeds van.

Sawaki Rôshi:

Welk een verspilling is het met jouw lichaam om te gaan alsof het een vleesklomp is van bijna twee meter lang. Hoe dom is het een leven te leven dat na 50 of 80 of 100 jaar eindigt. De Boeddhaweg bewandelen wil zeggen je als mens geen haarbreed van Boeddha te onderscheiden, die zich eeuwig en onbegrensd in het universum uitstrekt.


Switch to Japanese Switch to German Switch to Spanish Switch to French Switch to English Switch to Italian Switch to Polish Switch to Russian